Ponedeljek, 23. 3.


Do nadaljnjega boste informacije za samostojno delo prejemali preko spletne strani šole: 5. razred. 
MATEMATIKA
Zaradi nastalih razmer bomo nekaj strani v DZ preskočili, delo bomo nadaljevali od strani 78 do 84: Kombinatorika in verjetnost. Najprej preberite razlago, potem se lotite reševanja. Pravilnost rešitev lahko preverite v e-gradivu Radovednih pet.
SLOVENŠČINA
Tudi pri slovenščini bomo v DZ nekaj strani preskočili. Preberite si naloge na straneh od 108 do 111. Snov povežite z znanjem pri NIT.
Na kratko odgovorite na vprašanja tudi pri nalogah 1, 3, 4, 6. Rešite naloge 5, 7, 10 ter dopolni in pomni. Nalogo 9 reši v zvezek za jezik. Pri tej napovedi ne boš predstavil vremena po krajih v  Sloveniji, temveč splošno. Tudi pri temperaturah zraka boš predstavil samo splošno ( npr. prijetno toplo jutro, nenadna ohladitev in svež večer).
LIKOVNA VZGOJA
Zbiraj škatlice embalaže in iz njih zlepi robota. Barvno ga opremi s koščki barvnega papirja od reklam. Pri delu bodi vztrajen in natančen. Nalogo lahko delaš več dni, vsak dan malo.
 Po vrnitvi v šolo bom vaše delo in zapise preverila. Svoje zvezke in izdelke mi boste dali v pregled.
Ob morebitnih nejasnostih sem dostopna na elektronskem naslovu: julija.bombac@guest.arnes.si
Pazite nase in na svoje bližnje. Pojdite na zrak in berite.
Lep pozdrav
Julija Bombač